You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
re-biz เครื่องจักรมือสอง ซื้อ ขายเครื่องจักรมือสอง

 

ขายเครื่องจักรมือสอง, ขายเครื่องจักรเก่า, 
รับซื้อเครื่องจักรมือสอง, รับซื้อเครื่องจักรเก่า, 
รับฝากขายเครื่องจักร, รับซื้อโรงงาน, ขายโรงงาน, 
รับซื้อที่ดิน, ขายที่ดิน, รับฝากขายโรงงาน, รับฝากขายที่ดิน

 


รับฝากเครื่องจักร
ไว้ในโกดังเพื่อรอขาย

ขายเครื่องจักร, เครื่องมือ, โรงงาน,
วัตถุดิบเหลือใช้มือสอง

ซื้อ-ขาย-รับฝากขายเครื่องจักร,
เครื่องมือ,โรงงาน, 
วัตถุดิบเหลือใช้มือสอง

รับจำนอง
และไถ่ถอนเครื่องจักรและจัดหาเงินทุน

บริการรื้อถอน
และเคลื่อนย้ายเครื่องจักร

บริการซ่อมแซม ติดตั้ง 
และสอนงานเครื่องจักร

 

:: www.Re-Biz.Com คือใคร? ::

www.Re-Biz.com คือ การจัดสร้างตลาดธุรกิจมือสอง เพื่อให้ผู้ต้องการขายพบผู้ต้องการซื้อโดยตรง
โดยมีวัตถุประสงค์
 1. ให้ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงราคากันอย่างยุติธรรม โดยไม่ผ่านคนกลางปั่นราคา
 2. ช่วยระบายสิ่งของหรือเครื่องจักรหรือทรัพย์สินที่เหลือใช้งานนำมาแปลงสินทรัพย์
  ให้เป็นทุนสำหรับผู้ประกอบการหรือให้เป็นทุนหมุนเวียนดีกว่าปล่อยให้เป็นเศษเหล็กหรือขยะ
 3. ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังจะลงทุน ให้ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการลงทุนที่น้อยลง
 4. ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการเครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ในการทำงานเร่งด่วน (กรณีสั่งซื้อใหม่อาจต้องรอผู้ผลิต
  เครื่องจักรนาน)
 5. ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการขายเครื่องจักรออกในการลดดอกเบี้ยเงินกู้
 6. ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ต้องการขายเครื่องจักรเก่าออกเพื่อเปลี่ยนรุ่นใหม่
 7. ช่วยลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ (เนื่องจากมีของเหลือใช้ในประเทศอีกมาก
  ที่ไม่ได้ใช้งานรอท่านอยู่)
  หากจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศจริง ๆ ทางบริษัทฯ มีเครือข่ายเครื่องจักรมือสองกว่า 18 ประเทศพร้อมนำเสนอ ท่าน ทั้งแยกซื้อ หรือซื้อทั้ง Plant ในราคายุติธรรม
 8. ปัจจุบันหลายสถาบันการเงิน, ธนาคาร, ลิสซิ่ง มีทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งยืดมาจากลูกค้า
  ดังนั้น Re-Biz.com ได้จัดสร้างตลาดเพื่อช่วย ขายทอดตลาดได้เร็วขึ้น ก่อนทำการประมูลในราคาที่ต่ำ
 9. เมื่อหากในอนาคตท่านอยากเปลียนเครื่องจักรใหม่เพื่อให้เหมาะกับงานของท่าน ท่านควรฝากขาย ในขณะที่เครื่องจักร
  ยังทำงานอยู่เป็นปรกติ (หากจอดไว้หรือรื้อถอนไว้อาจราคาตกลงได้) Re-Biz.com ข่วยท่านได้
 10. อยากสำรวจราคากลางเครื่องจักรเพื่อตั้งงบประมาณในการลงทุนท่านสามารถเข้าชมใน Web site
  เพื่อดู Spec และราคาได้หรือสอบถามทางบริษัทฯ ได้
 11. Re-Biz.com คือตลาดขายเครื่องจักรมือสองทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศซึ่งมีเครือข่ายแหล่งขายเครื่องจักรซึ่งแยกขายเป็นตัวหรือขายทั้ง Plant
  ในต่างประเทศมากมายซึ่งเสนอมาทุกวัน ดังนั้น Re-Biz.com จึงเป็นธุรกิจ
  ซื้อ-ขาย เครื่องจักรมือสองแบบ World wild ที่ต่างประเทศรู้จัก
 12. Re-Biz.com มีการรวบรวมรายชื่อกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องจักร, กลุ่มโรงงานผู้ผลิต, กลุ่มที่ปรึกษา, กลุ่มผู้ขายเครื่องจักร,กลุ่มผู้ซ่อมเครื่องจักร, กลุ่มสมาคม, หอการค้า, กลุ่มนักเก็งกำไร,
  พ่อค้า, กลุ่มนักลงทุน, กลุ่มขายโฆษณา, กลุ่มลูกค้างานสัมมนา, งานแฟร์โดยบริษัทฯ ได้รวบรวม
  จากการที่กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้ส่งรายชื่อและความต้องการ
  สินค้า เข้ามาทาง E-mail, Fax หรือโทรศัพท์เข้ามาโดยตรง และบริษัทฯ ยังมีการค้นหาและรวบรวมรายชื่อลูกค้าโดย
  "ฝ่ายจัดเก็บรายชื่อ" ที่มีการเสาะหาในทุก ๆ วันจากตาม Web site, หนังสือ, วารสารต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งลูกค้าในประเทศ
  และลูกค้าต่างประเทศจำนวนมาก
  ดังนั้น Re-Biz.com จึงเป็น Web site ที่มีคนรู้จักมาก และแพร่หลายในระยะเวลารวดเร็ว
ผู้ต้องการขาย กรุณาแจ้งข้อมูลเบื้องต้น (มีฟอร์มให้กรอก กรุณาสอบถามพนักงาน) ดังนี้
 1. ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail , ตำแหน่ง
 2. ชื่อบริษัทฯ หน่วยงาน, ประเภทธุรกิจ
 3. เครื่องจักรติดภาระจำนองหรือไม่, ราคาเครื่องจักรที่ซื้อมาครั้งแรก
 4. สถานที่ตั้งเครื่องจักร ณ ปัจจุบัน
 5. ราคาที่ต้องการขาย (หรือต้องการให้ช่วยประเมินราคาให้)
 6. สเปคและสภาพของเครื่องจักร ณ ปัจจุบัน, มีรูป (หรือต้องการให้เข้าไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม)
 7. ความเร่งด่วนในการขาย (เร่งด่วน, รอได้)
หมายเหตุ : ท่านต้องจ่ายค่าการตลาด ตามเงื่อนไขการฝากขาย

ผู้ต้องการซื้อ กรุณาแจ้งข้อมูล (มีฟอร์มให้กรอก กรุณาสอบถามพนักงาน) ดังนี้
 1. ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail , ตำแหน่งงาน
 2. ชื่อบริษัทฯ หน่วยงาน, ประเภทธุรกิจ
 3. วัตถุประสงค์ในการขอ Spec และราคา (เพื่อพิจารณาสั่งซื้อจริง, เพื่อนำเสนอของบประมาณ,
  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้)
 4. สถานที่ใช้งานเครื่องจักร (หากต้องการเป็นอาคารหรือโรงงานต้องการอยู่บริเวณใดๆ)
 5. งบประมาณที่ตั้งไว้
 6. Spec สภาพของเครื่องจักรที่ต้องการ
 7. ความเร่งด่วนในการขาย (เร่งด่วน, รอได้)

หมายเหตุ : ท่านไม่ต้องจ่ายค่าดำินินการใด ๆ ให้กับบริษัทฯ หากท่านคือผู้ซื้อจริง

ป้ายโฆษณา

SERVICE ENGINEERING

บริการด้านเครื่องจักร และอะไหล่ (ทั้งในและต่างประเทศ) รับซ่อม-ขนย้ายเครื่องจักร, รับรื้อถอนติดตั้งเครื่องจักร, รับจัดหาอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องจักรรายเดือน/ปี
ป้ายโฆษณา

PROJECT GENERATOR

รับออกแบบ, ปรับปรุงให้คำปรึกษาติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบพลังงานทดแทน
ป้ายโฆษณา

ELECTRIC Power Plant

รับออกแบบ, ติดตั้ง, ซ่อมแซม, ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (แรงสูง-แรงต่ำ) ทั้งในและนอกอาคาร
ป้ายโฆษณา

BAUMULLER

ขายเซอร์โวมอเตอร์, เอซีและดีซีมอเตอร์, พีแอลซี, Controller, Driver Motor จากเยอรมัน
ป้ายโฆษณา

SIKO

ขายอุปกรณ์วัด และบอกระยะ การปรับแต่งในเครื่องจักร จากเยอรมัน
ป้ายโฆษณา

FMS

เครื่องควบคุมการตึง-หย่อนวัสดุ/ชิ้นงาน เครื่องวัดการตึง-หย่อน เครื่องวัดแรงตึง – หย่อน เครื่องตรวจจับแรงตึง – หย่อน
ป้ายโฆษณา

POWTRAN

ผู้นำ และมืออาชีพด้าน Inverter และ Soft starter จากประเทศจีน
ป้ายโฆษณา

ANTHONE

ผู้นำ และมืออาชีพ ด้านอุปกรณ์ตรวจวัดไฮเทค, Power meter และการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านอาหาร จากประเทศจีน
ป้ายโฆษณา

WENRUI MACHINERY

The Pacesetter of Pulping Equipments and Technologies of China Papermaking Industry
ป้ายโฆษณา

GAOXIN

ขายเครื่องจักร และเครื่องมือ ในกระบวนการผลิตกระดาษ และเยื่อกระดาษ ยี่ห้อ GAOXIN จากจีน
ป้ายโฆษณา

ZHENG DA QING KE HI-TECH MACHINERY

The Manufacture for Drying System in Pulping process.Tobacco Pulp paper process / Turnkey project.
ป้ายโฆษณา

PULP & PAPER MACHINE

ขายเครื่องจักร และเครื่องมือในการผลิต กระดาษ และเยื่อกระดาษ ทั้งระบบ
ป้ายโฆษณา

JIEH HONG

ขายเครื่องบรรจุอาหาร-เครื่องดื่ม-ของเหลว ทั้งไลน์การผลิต ทั้งบรรจุในขวดพลาสติก และขวดแก้ว
ป้ายโฆษณา

JANGLIAN COMPANY

ขาย Stoker Boiler, โรงกำเนิดไฟฟ้า, ถัง Pressure Vessel, เครื่องกำจัดฝุ่นแบบ Bagfilter ยี่ห้อ Jiang lian จากรัฐวิสาหกิจจีน
ป้ายโฆษณา

SIC

ขายเครื่องมือวัดสำหรับงาน Turnkey Project เครื่องมือวัด/ตรวจจับทั้ง Plant ในโรงงานอุตสาหกรรม ยี่ห้อ Sichuan รัฐวิสาหกิจจีน
ป้ายโฆษณา

ขายสินค้ามือสอง

1. เครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิต ไบโอดีเซล และเอทานอล (Renewalle Rngergy,Biodiessel,Ethand Equipment) 2. อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automobile Industry) 3. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, น้ำมัน,แก๊ส,เหมืองแร่ (Heavy industry for Pertrochemical / oil 4. เครื่องจักรกลและเครื่องมืองานก่อสร้าง (Construction Equipment) 5. อุตฯ อิเล็คทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electronic, Electric Appliance Industry) 6. อุตสาหกรรม ที่นอน, ที่นั่ง, โซฟา (Upholstery Industry) 7. อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม (Textile & Garment Industry) 8. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และรองเท้า (Leather & Footware Industry) 9. อุตสาหกรรมงานไม้ (Wood Working Industry) 10. อุตสาหกรรมงานเหล็ก (Metal Working Industry) 11. อุตสาหกรรมหนัก,โรงถลุง,ผลิตเหล็ก,ทองแดง,อลูมิเนียม(Heavy industry furnace for metal,copper,Aluminiam,etc) 12. อุตสาหกรรมพลาสติก และยาง (Plastic & Rubber processing Industry) 13. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์หีบห่อ, แพ็กกิ้ง (Printing & Packing Industry) 14. อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ (Pulp & Paper Industry) 15. อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและงานรีไซเคิล (Environment protection and recycle equipment) 16. อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง, โรงผลิตไฟฟ้า, ตู้ไฟฟ้า, สายไฟ (Genarator,Electric powerplant,tranformer,cabinet, 17. รอก, เครน, ลิฟท์, ชั้นวางของ, เครื่องชั่งน้ำหนัก, มอเตอร์, เกียร์ (Motor,Gear,Hoitz,Over head crane,Lifter,Evalator,Converye 18. อุตสาหกรรมยา,เครื่องสำอางค์, เคมีและเครื่องมือแพทย์ (Cosmetic, pharmaceutical,Hospital equipment, Medical, Chemical Industry 19. ปั้มลม, บอยล์เลอร์,เบิรนเนอร์, ฮีตเตอร์,ชีลเลอร์,ฮีตเอ็กเชนเจอร์ (Air compreser, Boiler, Heat Exchanger, Heater, Chiller) 20. ยานพาหนะขนส่ง, โฟลค์ลิฟท์, รถเครน, โฟล์คแฮนด์ (Truck, Folklift, Forkhand, Mobile crane) 21. อุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages Industry) 22. อุตสาหกรรมกระจก และขวด, เซรามิกส์ (Glass & Bottle Processing,Ceramic Industry) 23. อุตสาหกรรมทางการเกษตร,ฟาร์ม,อาหารสัตว์,ปุ๋ย,แป้งมัน,น้ำตาล,โรงสีข้าว (Agriculture Industry, Farm,Animal food, Fertilizer) 24. อู่ซ่อมรถยนต์,ศูนย์รถยนต์ (Garage and car work shop) 25. ธุรกิจขนาดย่อม และร้านค้าทั่วไป (SME Business & Supermarket) 26. อาคาร, โรงงาน, สำนักงาน, โกดังสำเร็จรูป, ที่ดิน (Building, Office,Land, Warehouse, Factory for sale) 27. อุปกรณ์สำนักงานทั่วไป (Office Equipment for Sale) 28. เครื่องจักร, เครื่องมือ และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต, วาล์ว, ท่อ ในโรงงาน (Equipment in process of production, Tank ,Mixing,Val 29. อุตสาหกรรมอื่นๆ และของเหลือใช้ในงาน (Other machine,Asset,Rawmatt,Equipment)

รายการสินค้าทั้งหมด


ค้นหาแบบละเอียด





ลืมรหัสผ่าน?
ลืมชื่อผู้ใช้ของคุณ?
ไม่มีบัญชีผู้ใช้? ลงทะเบียน

ส่วนของการดาวน์โหลด

Who's Online

เรามี 89 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ป้ายโฆษณา

ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี

ป้ายโฆษณา